متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


arahs
arahs
۱۳۹۷/۰۷/۱۷

مردی زنی بگرفت به روز پنجم فرزندی بزاد مرد به بازار رفت و لوح و دواتی بخرید او را گفتند این از بهر چه خریدی گفت طفلی را که پنج روزه زایند سه روزه مکتبی شود
عبید زاکانی

arahs
arahs
۱۳۹۷/۰۷/۰۶

زنی نزد قاضی رفت و گفت: این شوی من حق مرا ضایع می‌سازد و حال آنکه من زنی جوانم. مرد گفت: من آنچه توانم کوتاهی نکنم. زن گفت: من به کم از پنج مرتبه راضی نباشم! مرد گفت: لاف نزنم که مرا بیش از سه مرتبه یارا نباشد! قاضی گفت: مرا حالی عجب افتاده است، هیچ دعوی بر من عرض نکنند مگر آنکه از کیسه من چیزی برود! باشد آن دو مرتبه دیگر را من بر گردن گیرم!! عبید زاکانی

arahs
arahs
۱۳۹۷/۰۶/۳۰

بی حسین بن علی احساس پیری می کنم
نی که پیری بلکه احساس حقیری می کنم
گفت سائل از چه رو محکم به سینه می زنی؟
گفتم از آینه ی دل گردگیری می کنم

brahouei
brahouei
۱۳۹۵/۰۳/۲۴

شیر و خر توجنگل قدم میزدن که یه دفعه شیر یه نعره کشید و کل جنگل ساکت شد!گفت: ابهت روحال کردی؟
خر شیر رو به نزدیک شهر برد وگفت: حالا نعره بکششیر نعره ای بلند کشید و کل شهر بلند گفتن:کیـــــره خــــر!!!
خره یه نگاه کرد و گفت: ابهت رو حال کردی؟!

Prime_Abtimus
Prime_Abtimus
۱۳۹۴/۰۷/۱۳

http://www.hamkhone.ir/member/62786/blog/view/231411/

http://www.hamkhone.ir/member/62786/blog/view/231245/

http://www.hamkhone.ir/member/62786/blog/view/231244/

Prime_Abtimus
Prime_Abtimus
۱۳۹۴/۰۷/۰۲

عید شما مبارک
خوشحال میشم سری بزنید نظر بدید

http://www.hamkhone.ir/member/62786/blog/view/229741/

http://www.hamkhone.ir/member/62786/blog/view/229740/

Prime_Abtimus
Prime_Abtimus
۱۳۹۴/۰۶/۳۰

اگر از خدا بپرسید کیستی؟ در جواب ?ما? را معرفی خواهد کرد!
ما بهترین معرف خداییم، آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟ خدا را معرفی خواهیم کرد؟

Prime_Abtimus
Prime_Abtimus
۱۳۹۴/۰۶/۱۹

http://www.hamkhone.ir/member/62786/blog/view/227420/

mahtab11835
mahtab11835
۱۳۹۴/۰۶/۰۲

زندگی را تو بساز ، نه بدان ساز که سازند و پذیری بی حرف ، زندگی یعنی جنگ ، تو بجنگ ، زندگی یعنی عشق ، تو بدان عشق بورز

kavehahmadi
kavehahmadi
۱۳۹۴/۰۵/۱۰

موسیقی سرزمینی است
که روح در آن حرکت می کند
شب خوش