متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    قایقت جا دارد ؟

  • تعداد نظرات : 4
  • ارسال شده در : ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
  • نمايش ها : 42

آری !

 

 تــو راســت میــگویی آســمان مــال مــن اســت ...

 

پنــجره ، فــکر ، هــوا ، عــشق ، زمــین ، مــال مــن اســت ...

 

امــا ســهراب تــو قــضاوت کــن ،

 

 بــر دل ســنگ زمــین جــای مــن اســت !؟

 

مــن نمــیدانم کــه چــرا ایــن مــردم ،

 

 دانــه هــای دلــشان پــیدا نیــست ...

 

صــبر کــن ســهراب ! ...

 

قــایقت جــا دارد ؟

 

مــن هــم از هــمهــمه ی داغ زمــین بیــزارم...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


SA00
ارسال پاسخ


omid63
ارسال پاسخ
Ssahar
ارسال پاسخ

عزیزم

arsham00
ارسال پاسخ

زیبا