متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران1431618370501013_thumb.jpg

ﻣُﻬِـp ﻧﻴﺴـ ﮐِـﻪ ﺩَهِـﻪ ﺷَﺼـ60ــTـﻲ ﺑـآﺷـﻲ
 
ﻳـآ ﺩَﻫِـﻪ ﻫَﺸـ80ــTـﺎﺩـی

ﻳـآ ﺩَﻫِـﻪ ﻧَـ90ـﻮﺩـی؛
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣُﻬِـp ﺍیـنِ ـِﮐِـﻪ

ﻣِﺜـﻞِ ﺩَﻫِـﻪ ﻫَﻔـ70ــTـﺎﺩـی ﻫـآ

ﺑـآ ﻣَـﻌـﺮِﻓَـتــ ﺑـآﺷــﻲ!!!

(:

 هَفتـآدیـآ

eBcbe.gif

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


shima
ارسال پاسخ

بهلهههه..

sadboy
ارسال پاسخ

اره همینطوره

mina0073
ارسال پاسخ

یه همچین ادمایی هستیم ما

بله

sepide18
ارسال پاسخ

بعله....

پریسا
ارسال پاسخ
sharareh72
ارسال پاسخ