متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

st75
چنانت دوست میدارم *که گر روزی فراق افتد*تو صبر از من توانی کرد*من صبر از تو نتوانم
341
فقط دوستان قادر به مشاهده ي اين صفحه ميباشند