متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

رای دادن

برای رای دادن به پروفایل ها 

ابتدا به پروفایل فرد مورد نظر خود مراجعه کنین

سپس در زیر مشخصات کاربری فرد 5 عدد شکلک طلایی هست ..

شما میتونین از 1 تا 5 به فرد مورد نظر خود رای داد ..

بر روی امتیاز مورد نظر خود رفته و کلیک کنید تا امتیاز شما ثبت شود..