متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

omidmarivani
برای نابینا الماس وشیشه یکی است ، پس اگر کسی ارزش تو را ندانست . تو بی ارزش نیستی اونابیناست...
174
فقط دوستان قادر به مشاهده ي اين صفحه ميباشند