متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

یلدا به سبک همخونه

پیشنهادات


سلام

تغییرات و فعالیت های انجام شده در نیمه اول شهریور ماه 1395

1- تغییرات در قابلیت نام نمایشی 

آدرس خبر : http://www.hamkhone.ir/news/view/20--15061395/


2- تغییرات در سیستم اعتبار دهی 

آدرس خبر : http://www.hamkhone.ir/news/view/15--15061395-/


3- آپدیت بخش پیشنهادات کاربران 

آدرس خبر : http://www.hamkhone.ir/news/view/9--15061395/


4- تغییر در سیستم اعتبار دیوار ها 

http://www.hamkhone.ir/member/32246/blog/view/259144/تغییرات تکمیلی در شهریور ماه به زودی .. 


موفق باشید - مدیریت همخونه

نظرات

eh1993
ارسال پاسخ

1

nazila81
ارسال پاسخ

سلام کسی کلش رو بروز کرده؟

nazila81
ارسال پاسخ

سلام کسی کلش رو بروز کرده؟

mmuham660
ارسال پاسخ
mona_rt
ارسال پاسخ
hossein0011
ارسال پاسخ

عالی

helya
ارسال پاسخ
HOSNA
ارسال پاسخ
AZAD
ارسال پاسخ