متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


پل کلهر مرتفع ترین پل تاریخی ایران است.این پل قدیمی در لرستان و شهر معمولان به عنوان میراثی از فرهنگ وتمدن مردم ما درسالهای ئور به یادگار مانده است.

بقایای این پل در تنگه ای در شمال شهرمعمولان  برروی آب کشکان، بر راه قدیمی طرهان به میان کوه و خرم آباد به دزفول در استان لرستان دیده می شود. با توجه به صعب العبور بودن محل، احداث چنین پلی کاری بس دشوار بوده و با این حال معمار پل معمولان از عهده آن به خوبی بر آمده است.بر جانب غربی و شرقی پل دو کتیبه به خط کوفی وجود داشته که تاریخ بنا و نام بانی آن را مشخص می کرده است. کتیبه شرقی در جریان ایجاد تونل در مسیر جاده کنونی از بین رفته است. بر اساس محتوای این دو کتیبه پل معمولان در سال 374 هجری قمری و به دستور بدربن حسنویه - از امرای محلی و بانی پل کشکان- ساخته شده است.پل معمولان به طول تقریبی 80 متر دارای دو دهانه بزرگ بوده که طاق آنها فروریخته است. پایه شرقی پل، 17.20 متر طول و 10 متر عرض، پایه غربی 14.40 متر طول و 7.50 متر عرض دارد. این پایه ها که در هر دو جهت دارای موج شکن های نیم دایره اند، در قسمت پایین با قطعات سنگ های تراشیده ساخته شده اند. دو پایه اصلی پل توسط طاقی به پهنا و ارتفاع حدود 24 متر به یکدیگر متصل می شده است. محل آغازین قوس طاق ها هنوز بر روی دو پایه قابل مشاهده است. پایه شرقی نیز با یک طاق کوچکتر به پهنای 13.20 متر با پایه انتهای شرقی پل مرتبط می شده است. انتهای شرقی پل در جریان احداث جاده جدید ویران شده است. بر روی پایه غربی بنا، دو دهانه کوچکتر در دو طبقه قرار داده شده است که علاوه بر عبور دادن آب های طغیانی و ضمن صرفه جویی در مصالح، باعث کاهش وزن و فشار وارد بر پایه می شده است. دنباله این پل در این قسمت برای اتصال به جاده های کناره غربی رودخانه به دو قسمت تقسیم می شده و در امتداد رودخانه ادامه می یافته است. راه شمالی به وسیله چند طاق با تپه مجاور هم سطح می شده و راه جنوبی از یک سطح سنگ چین شده و چند طاق عبور کرده، به سمت غربی تغییر جهت می داده است.مصالح مورد استفاده در پل معمولان، در پایه ها سنگ های تراشیده و در بدنه لاشه سنگ و ملات ساروج است.

Image result for ‫عکس معمولان‬‎


Image result for ‫عکس معمولان‬‎

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !