متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


دانشمندی به کودکی گفت:


من به تو سه سکه میدهم اگر بگویی خدا کجاست؟ 

کودک کمی فکرکردوبه دانشمندگفت:


من به تو ده سکه میدهم اگر بگویی خدا کجا نیست

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


saman11
ارسال پاسخ

زیبا

AZAD
ارسال پاسخ

لایک

hedieh
ارسال پاسخ