متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


میگویند یک روزی هست …
که چرتکه دست میگیرند و حساب و کتاب میکنند
و آن روز تو باید تاوان آنچه با من کردی را بدهی !
فقط نمیدانم …
تاوان دادن آن موقع تو ، به چه درد من می خورد ؟ !

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


پریسا
ارسال پاسخ