متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

دیوار کاربران


pariw
pariw
۱۳۹۸/۰۶/۲۵


pariw
pariw
۱۳۹۸/۰۶/۰۶


CR7777777
CR7777777
۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اغلب مردم زود فریب می خورند ؛
چون تشنه ی آرامش فوری هستند ...
اما هیچ وقت دام هایی که پشت وعده های بزرگ است
نمی بینند !
( و ه )

0000_sara
0000_sara
۱۳۹۸/۰۵/۳۰

eee in pesare

CR7777777
CR7777777
۱۳۹۸/۰۵/۱۴

صفر را بستند تا ما به بیرون زنگ نزنیم ...
از شما چه پنهان ؛
ما از درون زنگ زدیم !
( ح پ )

FeReShTeh
FeReShTeh
۱۳۹۸/۰۵/۱۰


CR7777777
CR7777777
۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تا زمانی که دلیلی برای کارم داشته باشم
می توانم هر رنجی را تحمل کنم
( ه م )

sepide18
sepide18
۱۳۹۸/۰۴/۱۸


CR7777777
CR7777777
۱۳۹۸/۰۴/۱۴

آنان که به من بدی کردند مرا هوشیار نمودند؛
آنان که به من انتقاد کردند به من راه رسم زندگی را آموختند؛
آنان که به من بی اعتنایی کردند به من صبوری را آموختند؛
آنان که به من خوبی کردند به من مهر و دوستی آموختند؛
پس خدایا آنان که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند :
به آنان خیر و نیکی عطا فرما !!!
(شهید دکتر چمران )

sepide18
sepide18
۱۳۹۸/۰۴/۱۰

دیوار اشتباه گذاشته بودم واسه یکی دیگه بود

دلم تنگ بود...اومدم..