متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربرانکاش می‌دیدم چیست
آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است

آه وقتی که تو لبخند نگاهت را
می‌تابانی
بال مژگان بلندت را
می‌خوابانی

آه وقتی که دو چشمانت
آن جام لبالب از جان‌دارو را
سوی این تشنه جان سوخته می‌گردانی
موج موسیقی عشق
از دلم می‌گذرد
روح گل‌رنگ شراب
در تنم می‌گردد
دست ویرانگر شوق
پرپرم می‌کند ای غنچه رنگین، پرپر

من در آن لحظه که چشم تو به من می‌نگرد
برگ خشکیده ایمان را
در پنجه باد
رقص شیطان خواهش را
در آتش سبز
نور پنهانی بخشش را
در چشمه مهر
اهتزاز ابدیت را می‌بینم

بیش از این سوی نگاهت نتوانم نگریست
اهتزاز ابدیت را یارای تماشایم نیست

کاش می‌گفتی چیست
آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است

فریدون مشیری

 

نظرات دیوار ها


seldaaa
ارسال پاسخ
toya
ارسال پاسخ

SA00 :
{H}

تشکر

SA00
ارسال پاسخ
toya
ارسال پاسخ

amir_sakett :
به‌به

ســــــپــاس

تشکر امیر خان

amir_sakett
ارسال پاسخ

به‌به

ســــــپــاس