متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


در دل سیاه شب

هر ستاره ای که سر می زند اوست.

چشمک هر ستاره ای

نگاه دزدانه اوست که مرا پیغام می دهد

که در زمین تنها نیستی

که مرا غروب نیست

مرا با تو جدایی نیست

مرا بی تو زندگانی نیست

مرا بی تو سرنوشتی نیست، سر گذشتی نیست.

هر ستاره ای مرا مژده ای است

که او هست، که اوست.

که او خورشید بی غروب من است

که او وصال بی فراق من است

که او حضور بی غیبت من است

که او همیشه هست

که او همه جا هست

که او در هرچه، در هرکه هست، هست.

که او در دم هر نفس من است

در کوبه هر نبض من است.

طعام هر طعامم اوست.

شهد هر شرابم اوست.

عطر هر یاسی نجوای اوست.

وزش هر نسیمی نوازش اوست

قطره هر شبنمی اشک اوست

عاشقی رنگ سمند او.

ابهت و دعا دست نیاز به سوی اوست.

آسمان پرتوی از سرور اوست.

مخمل ابر، گل پیکر اوست.

ساقه صبح، بر و بالایش

نغمه وحی خدا آوایش،

آرزو طرحی از اندامش.

مژده نقشی است ز پیغامش،

زندگی رایحه پیرهنش،سرود آفرینش"

نظرات دیوار ها


pariw
ارسال پاسخ
toya
ارسال پاسخ

seldaaa :
بسیار عالی
{40}

سپاس فراوان.

toya
ارسال پاسخ

naghme44 :
عالی بود لاییک

سپاس فراوان.

toya
ارسال پاسخ

amir_sakett :
به‌به

لاییک

لاییک

لاییک

سپاس فراوان.

toya
ارسال پاسخ

dlaram :
لایکک

سپاس فراوان.

toya
ارسال پاسخ

Mina398 :
لايك

سپاس فراوان.

toya
ارسال پاسخ

VaReSh :
:دست دست
تشکر از شما.

سپاس فراوان.

seldaaa
ارسال پاسخ

بسیار عالی

naghme44
ارسال پاسخ

عالی بود

amir_sakett
ارسال پاسخ

به‌به


dlaram
ارسال پاسخ
Mina398
ارسال پاسخ

لايك

VaReSh
ارسال پاسخ


تشکر از شما.