متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


دلم کسی رو میخواد که وقتی بهش میگم:

بای...

نگه خداحافظ...

بگه دیوونه چت شده باز؟؟؟

من دوست دارم...

فکر کردی به این راحتیا ولت میکنم؟؟؟

دلم کسی رو میخواد که درکم کنه....

نه ترکم...
دلم کسی رو میخواد باافتخار به همه بگه این ماله منه...

کسی دورش نچرخه..

دلم کسی رو میخواد که وقتی باهاش دعوام میشه بگه میخوای بخوابی؟؟؟

هنوز اشتی نکردیما من بدون تو خوابم نمیبره ...!!!


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


FeReShTeh
ارسال پاسخ
danger
ارسال پاسخ

دل منم میخواد

OuTLaW
ارسال پاسخ