متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


یه ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﺍﺻـﻦ ﻧـﮕـﺬﺷـﺖ ﺍﻣـﺎ ﻣن ﺍﺯﺵ ﮔـﺬﺷـﺘـم..••

ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻫـﻢ ﺑـﺪ ﮔـﺬﺷـﺖ..••

ﺳـﺨـﺖ ﮔـﺬﺷـت..••

ﺑـﺎ ﺩﺭﺩ ﮔـﺬﺷــﺖ..••

ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﺩﺍﺩ ﺯﺩم ﺍﻣـﺎ ﺟـﺰ ﺩﻟـم ﻫـﯿـﭻ ﮐـﺲ ﺻـﺪﺍﻣـﻮ ﻧـﺸـﻨـﯿـﺪ..••

ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻫـﻤـﻪ ﭼـﯽ ﺑـﻮﺩ ب جز ﺍﻭﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ می بوﺩ..••

ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻫـﻮﺍ ﻋـﺠـﯿـﺐ ﺩﻭﻧـﻔـﺮﻩ ﺑـﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫـﻤـﻮﻥ ﺷـﺒـﺎ ﻣـن ﺑـﻮدمـﻮ ﺗـﻨـﻬـﺎﯾـی ..••

ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻧـﻔـﺴـم ﺑـﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﻫـﻤـﻪ ﺑـﻐـﺾ..••

ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻧـﻔـﺲ ﮐـﻢ آﻭﺭﺩم ﺍﻣــﺎ ﺩﻭﻭﻡ آﻭﺭﺩم..••

ﯾـﻪ شـــبایـــی ﻓـﻘـﻂ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩم ولی ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﻧـﮑـﺮﺩم..••

ﯾـﻪ ﺷﺒـﺎﯾـﯽ ﺯﻧـﺪﻩ ﻫـﻢ ﻧـﺒـﻮﺩم ﻓـﻘـﻂ ﺑـﻮﺩم..••

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


hasti555
ارسال پاسخ

یه شبایی ...

عالی بود ممنونم

siamak
ارسال پاسخ

خیلی عالیه..مرسی

Sogaand
ارسال پاسخ

ﯾـﻪ شـــبایـــی ﻓـﻘـﻂ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩم ولی ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﻧـﮑـﺮﺩم..••

eli_S_68
ارسال پاسخ

آخییی عزیزم
خیلی قشنگ بود

zAfDa
ارسال پاسخ
hegmatane
ارسال پاسخ
anisa19
ارسال پاسخ


likeeeeeeeeeeee

FeReShTeh
ارسال پاسخ