—————–@*–

خنداندن افراد

 

موجب فراموشی مشکلاتشان می شود

 

چه انسان نیکوکاری ست

 

آن کس که

 

فراموشی را به دیگران هدیه می دهد

*********◄►*********