متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


_SahaR_
_SahaR_
۱۳۹۹/۰۷/۰۱

همه استعدادامو ک یهو رو نباس کنم

marya1370
marya1370
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

با آن هم دل داده دلش بسته ی ما شد
ای من به فدای دل دیوانه پسندش ♥

_SahaR_
_SahaR_
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

sana70 :
:-x

منو سانسور میکنی
اینجا لاو میترکونی

_SahaR_
_SahaR_
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

در همین حد فقط بلدم

میشه مخت بخوره دیه

_SahaR_
_SahaR_
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

در همین حد فقط بلدم

میشه مخت بخوره دیه

_SahaR_
_SahaR_
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

بیا مختو بزنم

_SahaR_
_SahaR_
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

5+ هوو خوبی هستی

sasanas
sasanas
۱۳۹۹/۰۶/۳۱


marya1370
marya1370
۱۳۹۹/۰۶/۳۰


marya1370
marya1370
۱۳۹۹/۰۶/۳۰

دل ادمی به هنگام بهار زمستان میخواهد
به وقت زمستان بهار را دلتنگ میشود
برای هر انچه که دور است
ایا باید همیشه به هم رسید؟
بعضی چیزها وقتی که نیستند زیباترند +5