متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


یکــــــــــــــ دقیقه سکوتــــــــــــ !
یکــــــــــــــ دقیقه سکوتــــــــــــ !

بخــاطـــــــــــرِ تمــامِ آرزوهایــــی کــه در حـــدِ یکـــــ فکـــر مانـــدنــد

بخاطـــــرِ شبـــــــ هایـــی که با انـــدوه سپری كـــردیـــم

بخاطـــرِ قلبـــی که زیر پای کسانی که دوستشان داشتیم لِه شــــد

به خاطــــرِ چشمانـــی که همیشه بارانی ماندنــــد

یكــــــــــــــ دقیقــه سكوتـــــــــــ !

به احترامِ کسانی که شـادی خــود را با ناراحتــــــ کردنمان به دست آوردنــد

بخاطرِ صداقتـــــــ که این روز هــا وجودش فراموش شده استــــــ

بخاطـــرِ محبّتــــ که بیشتر از همه مورد خیانت واقع گردیـــد

یکـــــــــــــــــ دقیقه سکوتـــــــــــــ !

به خاطـــرِ حرف هایــــی که هیچ وقتـــــــ گفته نشـــد

برای احساسی که همیشه نادیــــــده گرفته شــــد ...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Sana70
ارسال پاسخ

agastafa :
لایک

{h}{h}{h}


مهدی
ارسال پاسخ

لایک


Sana70
ارسال پاسخ

shervin2653 :
و سکوتی به اندازه تمام لحظات باقی مانده زندگی
برای تصمیمی که پایدار می سازد مرا برای همچو (یک انسان پاک زیستن)

ممنون از حضورتون

Sana70
ارسال پاسخ

REZA :
یک دقیقه سکوت

ممنون{67}


Sana70
ارسال پاسخ

parisa7821 :
{11}


Sana70
ارسال پاسخ

SAHARAZAD :
:هوف


shervin2653
ارسال پاسخ

و سکوتی به اندازه تمام لحظات باقی مانده زندگی
برای تصمیمی که پایدار می سازد مرا برای همچو (یک انسان پاک زیستن)

(:
ارسال پاسخ

یک دقیقه سکوت

ممنون

parisa7821
ارسال پاسخ
AZAD
ارسال پاسخ
Sana70
ارسال پاسخ

Fereshteh :
Sepaas
:-$
{H}


Fereshte
ارسال پاسخ

Sepaas


Sana70
ارسال پاسخ

Tina_jo0n :
:)


Tina_jo0n
ارسال پاسخ