متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


KisHMisH
KisHMisH
۱۳۹۵/۱۱/۰۴


agastafa
agastafa
۱۳۹۵/۱۱/۰۴

"مهـــــربان بودن"
مهمــــترین قسمت
"انســــان بودن" است
ایــن " دل " انســــان است
که او را "سعـــادتمند" می کند.

agastafa
agastafa
۱۳۹۵/۱۱/۰۴

از حکيمي پرسيدند:
معني زن چيست؟
با تبّسم گفت: لوحي از شيشه است
که شفّاف بوده و باطنش را مي تواني ببيني.
اگر با مدارا او را لمس کني
درخشش افزون مي شود
و صورت خود را در آن مى بيني
اما اگر روزي آن را شکستي
جمع کردن شکسته هايش بر تو سخت مى شود
اگر احياناً جمعش کردي
که بچسباني بين شکسته هايش
فاصله مي افتد
و هر موقع دست به محل
شکستگي بکشي دستت زخمي ميشود.
زن اينچنين است پس آن را نشکن.

agastafa
agastafa
۱۳۹۵/۱۱/۰۴


agastafa
agastafa
۱۳۹۵/۱۱/۰۴

بعضي از آدمها
زير سنگينی حجاب هم وقيحند!

بعضي از آدم ها
با پريشانی موهايشان هم نجيب...

وقاحت و نجابت
در « ذات » آدم هاست!

agastafa
agastafa
۱۳۹۵/۱۱/۰۴

به یاد داشته باش :

آینده کتابی‌ست که امروز می‌نویسی،
پس چیزی بنویس که فردا از خواندن آن لذت ببری …

agastafa
agastafa
۱۳۹۵/۱۱/۰۴

همیشه آخر همه چیز
خوب میشه...
اگه نشد هنوز
آخرش نرسیده......

agastafa
agastafa
۱۳۹۵/۱۱/۰۴

روزتون و با خنده شروع كنين و هرچقدر غم دارين بخندين چون هيچ چيز تو اين دنيا ارزش غم و غصه نداره
ميدونم حرفم خيلي كليشه است ولي زمان بدين به هر چيز درست ميشه

agastafa
agastafa
۱۳۹۵/۱۱/۰۴

آدمهای مهربون,
هزار زخم را تحمل میکنن
ولی اگه دلشون
بشکنه دیگه نه ناز
میکشن نه انتظار
میکشن,نه آه میکشن
نه درد میکشن
نه فریا میکشن، فقط
دست میکشن و میرن ..

agastafa
agastafa
۱۳۹۵/۱۱/۰۴

نمیدانم
تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم
یا نفسم را به اندازه ی تو !؟
نمیدانم ..
چون تو را دوست دارم نفس میکشم
یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟
نمیدانم ..
زندگیم تکرار دوست داشتن توست،
یا تکرار دوست داشتن تو ، زندگی ام !
تنها میدانم :
که دوست داشتنت
لحظه ، لحظه لحظه ی زندگی ام را می سازد
و عشقت
ذره ، ذره ، ذره ی وجودم را !