متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


خزان
خزان
۱۳۹۶/۰۷/۲۶


Asemon
Asemon
۱۳۹۶/۰۷/۲۶

ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ،
ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ !!!!
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﯼ؟
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻘﺪﺱ،
ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪ !!!!
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ، ﺣﺮﯾﻤﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺴﻠّﻢ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺪﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ...
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ،ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﮑﺮ
ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ .... .
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺣﻖّ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ
ﭼﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺎﻥ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻭﺭﺍﯼ ﺁﻥ
ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﮐﻨﯿﻢ .....
ﭼﻪ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ !!!

+5

مهدی
مهدی
۱۳۹۶/۰۷/۲۶

چه کمیابند
آدمهایی که وقتی میفهمند
چقدر دوستشان داری
باز هم آدم میمانند..

#مارک_تواین

مهدی
مهدی
۱۳۹۶/۰۷/۲۶

Sen birini kandirdiğinda o aptal biri olmuyor!
Sen karektersizin biri

وقتی یکی رو گول زدی اون یه آدم احمق نمیشه!
تو یه آدم بی شخصیت میشی

مهدی
مهدی
۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زندگی هنر نقاشی کردن است
بدون استفاده از پاک کن...
سعی کن همیشه طوری زندگی کنی
که وقتی به گذشته برمیگردی
نیازی به پاک کن نداشته باشی...

مهدی
مهدی
۱۳۹۶/۰۷/۲۶

کـــاش آدم
هزاران متـــر
زیر خط فقر باشد
ولی حتی یک میلیمتر
زیر خط فَهم نباشد ...!

مهدی
مهدی
۱۳۹۶/۰۷/۲۶

هرگز از چيزيكه واقعا ميخواى
دست نكش.

صبر كردن سخته،
اما حسرت خوردن
خيلى سخت تره ...

مهدی
مهدی
۱۳۹۶/۰۷/۲۶

فکر مثبت میتواند
کل روزت را تغییر دهد

خالق این فکر مثبت تو هستی
نه هیچ کس دیگر

منتظر نباش کسی بیاید و
فکر مثبت را در جعبه ذهن تو بگذارد
زیبا فکر کنید تا روزتان بهترین شود..

مهدی
مهدی
۱۳۹۶/۰۷/۲۶

آدم‌ها یکبار عمیق عاشق‌می‌شوند چون
فقط یک بار نمی‌ترسند که همه‌چیزِ
خود را از دست بدهند و اما بعد از همان
یک بار ترس‌ها آن‌قدر عمیق می‌شوند که
عشق دیگر دور می‌ایستد...!

#آلبر‌کامو

مهدی
مهدی
۱۳۹۶/۰۷/۲۶

تنها فردی که لایق عشق است ، کسی است که معنی حرف های نزده ات را بهتر از خودت بفهمد !