متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

یلدا خونه

دیوار کاربران


خزان
خزان
۱۳۹۶/۰۹/۲۵


fanooos
fanooos
۱۳۹۶/۰۹/۲۵

مگر می‌شود زندگی مرا به هم ریخته آفریده باشد ؛
خدای دانه‌های انار !


شــــیــدا
شــــیــدا
۱۳۹۶/۰۹/۲۵


pezhvak
pezhvak
۱۳۹۶/۰۹/۲۵

هوا سرده اما گاهی یک کلمه یه آتیش
دلگرم کننده تو قلب آدم روشن میکنه!
دریغ نکنیم این کلمه هارو....

pezhvak
pezhvak
۱۳۹۶/۰۹/۲۵

در دنیایی که همراه اول و آخر خداست
هیچکس تنها نیست

pezhvak
pezhvak
۱۳۹۶/۰۹/۲۵


parisa7821
parisa7821
۱۳۹۶/۰۹/۲۵


parisa7821
parisa7821
۱۳۹۶/۰۹/۲۵


parisa7821
parisa7821
۱۳۹۶/۰۹/۲۵


parisa7821
parisa7821
۱۳۹۶/۰۹/۲۵