متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

نتیجه ی مسابقه ی توصیف تصویر

دیوار کاربران


شهاب
شهاب
۱۳۹۶/۰۵/۲۹

گفتمش گناه نکن

گفت خدا خیلی بخشندس

گفتم بانکم خیلی پول داره

ولی حساب کتاب داره...

شهاب
شهاب
۱۳۹۶/۰۵/۲۹

زن‌ها کسانی را می‌خواهند که آن‌ها را
درک کنند، که فهمیده شوند
همدل می‌خواهند که برایش‌بگویند تو
مردانه پای مردانگی‌ات پای زندگی‌ات
بمان تا دنیا را به پایت بریزم

hana58
hana58
۱۳۹۶/۰۵/۲۹

این انسانها نیستد
که ما را آزرده میکنند،
بلکه امیدی ست
که ما به آنها بسته ایم...

fateme96
fateme96
۱۳۹۶/۰۵/۲۹

برایت دنیایی به زیبایی
آنچه تو زیبایش میدانی
آرزو میکنم .
دنیایت به زیبایی
تمام آرزوهایت به زیبایی انچه
در جهان هستی وجود داره
شاد باشید

fateme96
fateme96
۱۳۹۶/۰۵/۲۹

یادمان نرود...
در دفتر دیكته فردایمان
بنویسیم:
انسان بودن،
پاک بودن ،
مسئول بودن و
دراندیشه سرنوشت
دیگران بودن ،
وظیفه نیست!!!
بلكه بایدجزصفت آدمی باشد.

fateme96
fateme96
۱۳۹۶/۰۵/۲۹

بعضی ها تکرار نمی شوند
پس کسی را که دوست داری
همیشه کنار خودت نگه دار
مراقبش باش..

fateme96
fateme96
۱۳۹۶/۰۵/۲۹

خدا" تنها کسے است که
وقتے همه رفتندمےماند

وقتے همه پشت کردند
" آغوش"مےگشاید

وقتے همه تنهایت گذاشتند"محرمت" مےشود
وقتے همه تنبیهت کردند او"مےبخشد"

خدا رابرایتان آرزو میکنم

fateme96
fateme96
۱۳۹۶/۰۵/۲۹

الماس از تراش و
انسان از تلاش می درخشد!

صادق باش
هنگامی که فقیری !

ساده باش
وقتی که ثروتمندی !

مودب باش
وقتی در قدرتی!

fateme96
fateme96
۱۳۹۶/۰۵/۲۹

الهی؛
زیباترین
انرژى هاى
مثبت را نصیب
دوستانم
گردان تا؛
تقدیرشان
آنگونه که
تو مى پسندى
مهیّا شود…

محمد
محمد
۱۳۹۶/۰۵/۲۹

.
اگه درد رو حس کردی زنده ای
اما اگه درد و محنت دیگران رو حس کردی انسانی!