متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


shadi1357
shadi1357
۱۳۹۶/۰۲/۰۴

غار حرا سراسر لبریز
نور سرمد
جبریل آمد وگفت قم
فانذرمحمد
برخیز ورهبری کن،بر
یاریاوری کن
برخلق هردوعالم،از
حق پیمبری کن
پیشاپیش مبعث رسول اکرم مبارک

+5

aidajan
aidajan
۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوشته جالب یه رستوران سلف سرویس

به اندازه اشتهات بردار ولی همشو بخور
دیروز ۴۵ کیلو دور ریز داشتیم که ۱۸۰ نفر رو سیر میکرد..

elaheh_62
elaheh_62
۱۳۹۶/۰۲/۰۴

سلام روز دوشنبه تون بخیر
خدایا
پناهمان باش و
صندوقچه این روزهایمان را
پر کن ازخوبی ها
و به فرشتگانت بسپار
در سختی های روزگار
یاری رسان دوستانم باشند...
آمین

shadi1357
shadi1357
۱۳۹۶/۰۲/۰۴

امروزتون به زیبایی گل
آرزوهاتون دست یافتنی
کانون گرم خانوادتون
پرازمهربانی
سایه بزرگترهاتون
مستدام
عشق تون پابرجا
وسعادت وخوشبختی
یارهمیشگی شماباشه

+5

shadi1357
shadi1357
۱۳۹۶/۰۲/۰۴

بهترين آهنگ زندگي من تپش قلب توست, [۲۴.۰۴.۱۷ ۱۰:۱۰]
امروزتون به زیبایی گل
آرزوهاتون دست یافتنی
کانون گرم خانوادتون
پرازمهربانی
سایه بزرگترهاتون
مستدام
عشق تون پابرجا
وسعادت وخوشبختی
یارهمیشگی شماباشه

+5

30sadaf
30sadaf
۱۳۹۶/۰۲/۰۴

هرگاه
به كسی لبخند می زنی
عشق را به نمایش می گذاری
و به او هدیه ای زیبا می دهی
لبخند،
آغازگر دوستی و آرامش است...
پس لبخند بزن دوست من

30sadaf
30sadaf
۱۳۹۶/۰۲/۰۴

در آهنگ صبح

شعری باید گفت پُر از طلوع
قصه‌ای باید گفت پُر از هیجان
و ترانه باید خواند پُر از پرواز

سلام
صبحتون بخیر
روزتون سرشار از کامیابی و موفقیت

sarra2015
sarra2015
۱۳۹۶/۰۲/۰۴

همانی باش که می خواهی.
تو میتوانی تمام آنچه در دلت میخواهی و در ذهنت می پرورانی باشی
کافیست عزم کنی، بکوشی و خودت را بیشتر باور کنی
قدرت تو باور نکردنیست.
تو شاهکار خلقتی.


aidajan
aidajan
۱۳۹۶/۰۲/۰۴

ﻫﯿﭻ ﻣﮕﺴﯽ
ﺩﺭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﯼ ﻓﺘﺢ ِ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭ ﻫﯿﭻ ﮔﺮﮔﯽ
ﮔﺮﮒ ِ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﺵ ﻧﻤﯽ ﮐشد .
ﻭ ﻫﯿﭻ ﻣﯿﺸﯽ
ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ .
ﻫﯿﭻ ﮐﻼﻏﯽ ﺑﻪ ﻃﺎﻭﻭﺱ
ﺭﺷﮏ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﺩ .
ﻭ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﺎﺭﻗﺎﺭﮎ ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻣﻮﺵ ﻓﯿﻞ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺵ تحسین ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻭ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻞ ، ﻣﺎﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
ﻭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﻫﻢ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﻭ ﻋﻘﺎﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ
ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺧﻠﻮﺕ است .
ﻭ ﻻﮎ ﭘﺸﺖ
ﺁﻫﻮ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﻍ
ﺑﻬﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﺩﺭﺧﺖ
ﺩﺭ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺷﻘﺎﯾﻖ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ
ﺭﺍﻩ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﮐﻮﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺪ
ﻭ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯽ ﺍ ﻓﺘﺪ
ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ
ﺗﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ِ ﺩﯾﮕﺮﺵ ﻫﻢ ﺑﺘﺎﺑﺪ .
ﻭ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺭﻭﯾﺎﻧﺪﻥ
ﺯﺷﺖ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻫﯿﭻ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﻫﻤﻨﻮعانش را به خاک وخون نمی کشد ...
ای انسان ،اشرف مخلوقات به کجا چنین شتابان...

aidajan
aidajan
۱۳۹۶/۰۲/۰۴

ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ #ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﺍﻟﮕﻮ**ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﮐﻮﺩﮎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ .
ﺍﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: ﺳﺨﺖ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯿﺪ .
ﮐﻮﺩﮎ ﭼﻬﺎﺭ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﻢ:
. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﺎﺩ ﺍﺳﺖ .
. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﺵ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺸﻐﻮﻝﺍﺳﺖ .
. ﻭﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﺩ ﺍﺯ ﻋﺰﻡ ﻭ ﺍﺻﺮﺍﺭﺵ ﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .
. ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ