متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

یلدا به سبک همخونه

بلاگ كاربرانهیچ کس را به کلبه تنهایی ام

راه نخواهم داد

وقتی که حال دلم با خودم خوب است؛

در زمانه ای که انگار

مردمانش قسم خورده اند

با بودن های موقتی شان

حال خوب دلت را بگیرند و بروند

من ترجیح می دهم

 

منزوی کلبه تنهایی خود بمانم..

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


محمد
ارسال پاسخ

.........

AZAD
ارسال پاسخ