متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران چه وقت انسان بزرگی هستیم ؟! 

هرگاه از خوشبختی کسانی‌که دوستمان

ندارند ، خوشحال شدیم....

هرگاه برای تحقیر نشدن  دیگران از حق

خود گذشتیم....

هرگاه شادی را به کسانی که آن را از ما

گرفته اند هدیه دادیم.....

هرگاه خوبی ما به علت نشان دادن بدی

دیگران نبود....

هرگاه کمتر رنجیدیم و بیشتر بخشیدیم.

هرگاه به بهانه ی عشق از دوست داشتن

دیگران غافل نشدیم....

هرگاه اولین اندیشه ما برای رویارویی با

دشمن انتقام نبود....

هرگاه دانستیم عزیز خدا نخواهیم شد ،

مگر زمانی که وجودمان آرام بخش دیگران

باشد....

هرگاه بالاترین لذت ما شاد کردن دیگران

بود....

هـــرگــاه هـــمه چـیز بــودیــم و نگفتیم که همه چیز هستیم...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


خزان
ارسال پاسخ

ممنون

Hotly
ارسال پاسخ

به امید اون روز ... انشالله

فـرشـتـه
ارسال پاسخ

مرسی خیلی خوب بود