متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


‍ تو اتفاقی نیستی . هستی به تو نیاز دارد . بدون تو چیزی در جهان کم خواهد بود و هیچکس

نمی تواند جایگزینی برای آن بیابد.

 این همان چیزی است که به تو  ارزش می بخشد ، اینکه همه هستی ، تو را کم خواهد داشت

 ماه و خورشید و ستارگان ، درختان ، زمین و پرندگان – هر چیزی در کائنات حس خواهد کرد که

جای کوچکی خالی هست که به جز تو هیچکس دیگری نمی تواند آن را پر کند.

این امر شادی عظیمی به تو می بخشد ؛ این احساس سرور آمیز که تو به جهان وصل هستی

، و هستی مراقب توست . هنگامیکه #پاک و روشن شوی ، می‌ توانی‌ ببینی‌ عشق عظیمی

را که از هر سو بر تو فرو می بارد .

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Hotly
ارسال پاسخ

Like

fateme96
ارسال پاسخ

درود

خزان
ارسال پاسخ

ممنون