متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


الهی!

به خواب دوستانم

آرامش،

به بیداریشان ,آسایش،

به ‌زندگیشان ,عافیت،

به ایمانشان ثبات،

به مهرشان فزونی

به عمرشان عزت

رزقشان برکت

عطابفرما!

شبتون خوش

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


AZAD
ارسال پاسخ