متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 سَبزه به رنگ هَفت سین!

بلاگ كاربران


هر دلی سازی دارد که

در زندگی به گونه ای مینوازد

گاهی شاد، گاهی غمگین

گاهی تند و گاهی آهسته

بنشین گاهی و به صدای ساز دلت

گوش بسپار، شاید نیاز به کوک کردن داشته باشد.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


AZAD
ارسال پاسخ