متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


هر دلی سازی دارد که

در زندگی به گونه ای مینوازد

گاهی شاد، گاهی غمگین

گاهی تند و گاهی آهسته

بنشین گاهی و به صدای ساز دلت

گوش بسپار، شاید نیاز به کوک کردن داشته باشد.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


AZAD
ارسال پاسخ