متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


" آدم‌ های امن چه کسانی هستند؟ "

آدم‌ های امن، همان‌هایی هستند که همه چيز مي‌توانی بهشان بگويی،

بدون اينکه قضاوت يا تحقيرت کنند...

ميتوانی کنارشان احساس بودن کنی...

کسانيکه فقط خود خود خودت هستی که براشون مهمی کسی که ﺩﺳﺘــــﺖ ﺭﺍ می گیرد ....

ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺧﯿـــــــﺎﻝ ..

ﺩﺳـــــتت را می گیرد ﺑﻪ ﺭﺳــــﻢ ِمحبت ...

ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــــــﺖ ﻫــــﻮﺍیت ﺭﺍ ﺑﯽ ﺍﺟــــــــﺎﺯﻩ به رسم رفاقت ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد !

گاهی تورا فرو می‌ریزد برای بنای جدید....

آدم های امن گل های قالی اند،

نه انتظار چیده شدن دارند نه دلهره پژمردن،

همیشگی اند،

گنجینه اند،

سرمایه اند،

آرامش خاطرند،

آرزو دارم هرکس یک آدم امن در زندگیش باشد.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !