متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


یکی بـــــهِم گـــــفت:


 تو ﺑــﯽ ﺍﺣﺴــــﺎﺳــــﯽ !

ﻣﯿــــﺨﻮﺍﻡ بهش ﺑﮕﻢ:


ﺩﺭ ﺣــــﺪﯼﻧـــﯿﺴﺘﯽ ﮐــــﻪ حست


ﮐﻨـــــﻢ  ﭼــــﻪ ﺑِﺮﺳــــﻪ ﺑﺨــــﻮﺍﻡ


ﺍﺣﺴــــﺎﺳﻤﻮ ﺧــــﺮجت کنم

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


AZAD
ارسال پاسخ
پریسا
ارسال پاسخ

چه خشن

Fereshteh
ارسال پاسخ

اوه

maryam376
ارسال پاسخ

خیلی شاخ
خیلی هم عالي