متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


جنگل سبز چشمانت... هیاهوی آهوی چموشی را به دستم داد، تا ورق ورق از تو بنویسم... و در بیشه زار آغو

تاجر ثروتمندی هستم ...


که تنها دارایی اش ... تویی !

دلِ فروشت را ندارم


از اینروست که فقیرم ...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !