متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


می پرسند چرا اینقدر ... از چشم های تو می گویم ! شاید نمی دانند... یک زن ... با نگاهش حرف

می پرسند چرا اینقدر ...

از چشم های تو می گویم !

شاید نمی دانند...

یک زن ...

با نگاهش حرف می زند !!

و یک مرد...

باید حواسش ...

جمع ِ چشم های او باشد

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !