متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 در جستجوی قلبـــ زیبـــا


بــاش نہ صورتــــ زیبـــازیــرا هـر آنچـہ زیبــاستـــ


همیشــہ خوبـــ نمے مانــد
 امـا آنچہ خوبــــ استــــ


همیشــہ زیبــــاستــــ .

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


saman11
ارسال پاسخ

قلب زیبا و صورت زیبا...با هم