متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


همه ی ما برای زندگی کردن دنبال دلیل های به خصوصی میگردیم!


دلیل هایی که فقط متعلق به خودمان باشد و کسی در آن ها سهیم نباشد!


ممکن است یک نفر،یک نفر را دلیل زندگی اش انتخاب کند،دیگری خانواده اش،دیگری طبابت و درمان

 

مردم،دیگری بازی های کامپیوتری،دیگری ساختمان سازی،دیگری سفر به دور دنیا و...


بدترین دلیل برای زندگی وقتی است که با فکر کسی به خواب بروی و صبح ها با یادش چشمانت را

بگشایی!


وقتی خودت را عوض کنی تا در نظرش کمی جلوه کنی!


ای وای اگر آن کس،ناکس باشد!


اکثر ما زنده هستیم به امیدی که ای کاش هیچ وقت به یاس تبدیل نشود...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !