متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


خودت را


به هیچ زبانی


برای ڪسی ترجمه نڪن


آنڪس ڪه دوستت دارد


بایدهمه آنچه هستی را


از لا بلای


حرف های نگفته ات


ازعمق نگاه ساده ات


ازحسادت دستهای مهربانت بفهمد

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !