متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


همراه


بسیار است


اما همدمي نیست


مثـــــل


تمـــــام غصہ‌ها


ایـــــڹ هـــــم غمـــــي نیست


چشمي حقیقت بیــن ڪنارِ ڪعبہ


مي‌‌ڪَفت انساڹ فراواڹ


است اما آدمي


نییست...

نظرات دیوار ها


mohammad1982
ارسال پاسخ

ههههههههههههههی

AZAD
ارسال پاسخ

تشکر

تیــارا
ارسال پاسخ