متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


انسان با سه چیز  مغرور می شود:

نامِ بزرگ


خانه ی بزرگ


لباس فاخر

اما افسوس که بعد از مرگ!

نامش: مرحوم


خانه اش: قبر


لباسش: کفن

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


تیــارا
ارسال پاسخ