متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربرانسه نکته مهم که اگر رعایت کنید؛

 زندگی آرامی خواهید داشت


1. وقتی خوشحال هستید


(قول) ندهید.


2. وقتی عصبانی هستید


(جواب) ندهید .


3. وقتی ناراحت هستید


(تصمیم) نگیرید...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


پریسا
ارسال پاسخ