متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


ﭘـﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ


ﺍﮔﺮﺑﺎﻋـﺚ


 " ﺁﺯﺭﺩﮔﯽِ"


ﮐﺴﯽ ﺷﺪم


ﺑﻪ ﻣﻦ "ﻗﺪﺭﺕِ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ"ﺑﺪﻩ

ﻭاگر"ﺩﯾﮕـﺮﺍﻥ "ﻣﺮﺍ


"ﺁﺯﺭﺩﻧﺪ"


ﺑـﻪ ﻣﻦ "ﻗـﺪﺭﺕِ ﺑﺨﺸـﺶ "ﺑﺪﻩ

شبتون پراز نور الهى ...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !