متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


اگه کسی شما رو بخواد حتما جایی براتون باز میکنه!


خودتون رو مجبور نکنید که به زور برای خودتون جا باز کنید!

خودتو به کسی که قدرتو نمیدونه تحمیل نکن!


نه عروسک باش و نه عروسک گردان!
 
  فقط و فقط  خودت باش

ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ...


ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ...

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ


ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ


ﻭ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ


ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ می‌خواهند ...ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﻘﯿﻪ آﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺭﺍﻫﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﻭﻧﺪ ...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


0Arta
ارسال پاسخ

ممنون

marya1370
ارسال پاسخ
hedieh
ارسال پاسخ