متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


شاید تو به اینی که می گویم اعتقاد نداشته باشی


اما وجود دارند مردمانی که زندگی شان با کمترین تنش و آشفتگی می گذرد


آنها خوب می پوشند


خوب می خوابند


آنها به زندگی ساده خانوادگی شان خرسندند


غم و اندوه زندگی آنها را مختل نمی کند


و غالبا احساس خوبی دارند


وقتی مرگشان فرا رسد


به مرگی آسان می میرند


معمولا در خواب

شما ممکن است باور نکنید این را


اما مردمانی اینگونه زندگی می کنند


اما من یکی از آنها نیستم


اه.....نه....من نیستم یکی از آنها


من حتا به آنها نزدیک هم نیستم


آن ها کجایند و من کجا

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !