متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


....... خوابم میاد : خسته ام ، خیلی خسته ام !! نه خسته از بازی در زیر این آفتاب نه از دویدن دنب

خوابم میاد :


خسته ام ، خیلی خسته ام !!


نه خسته از بازی در زیر این آفتاب


نه از دویدن دنبال این توپ


نه از بازی با این کفشها


نه بازی در این زمین ناهموار


از خستگی پدر، مادر ، ابجی و داداشی


از....... !


از این روزگار نامناسب


از این مردم نا ساز گار خسته ام !


خسته ام ،


خیلی خسته ام !!!

نظرات دیوار ها


AZAD
ارسال پاسخ

TiaraRezaee :
{11}


Sana70
ارسال پاسخ
Fereshteh
ارسال پاسخ
تیــارا
ارسال پاسخ
پریسا
ارسال پاسخ
arsham00
ارسال پاسخ

خسته نباشی..........