متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


همیشه دواصل رادرزندگی خود


به یادداشته باشید:

١-جسارت در بیان عقیده

٢-شجاعت در پذیرش اشتباه

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


تیــارا
ارسال پاسخ