متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


تنها بودیم در آن خانه ی کوچک


از پشتِ سر چشم هایت را گرفتم


و با خنده نام خودم را پرسیدم


این برای من فقط یک شوخی بود


اما


تو واقعا فکر کردی

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


پریسا
ارسال پاسخ