متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


کى گفته من عاشقتم؟؟؟ نخيرم دروغه باورنکنياااااااا...

♡من فقط وقتى ميبينمت نفسام تند ميشه

و دست و پامو گم ميکنم...فقط همين♡

♡فقط از خنده هات لذت ميبرم...فقط همين♡

♡فقط طاقت ديدن ناراحتيتو ندارم...فقط همين♡

♡فقط با شنيدن صدات ارومم...فقط همين♡

♡فقط از دوريت افسردگى ميگيرم...فقط همين..

♡فقط از صبح که چشامو باز ميکنم به فکرتم...فقط همين♡

♡فقط همش دلم تند تند برات تنگ ميشه...فقط همين♡

♡فقط نفسام به تو وصله...فقط...فقط همين♡

بیار گوشتو: اره من عاشقتم به هیشکی نگیااااا

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Maziar77
ارسال پاسخ

زیبا بود