متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


زندگی مثل دیکته است، هی غلط مینویسیم و هی پاک میکنیم،


دوباره مینویسیم و باز پاک میکنیم، غافل از اینکه یه روز داد میزند ورقه ها بالا…

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !