متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربرانکوچه ها را بلد شدم ، !!


رنگهای چراغ راهنما ، جدول ضرب  ، . . .


دیگر در راه هیچ مدرسه ای  ، گــــــــــــم نمیشوم ، !!


اما  ، . . . . .


گاهی میان آدمهــــا  ، گم میشوم ، !!


آدمها را بلد نیستم ، . . . . .


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


یاغش
ارسال پاسخ

فداتم داش مهدی