متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


جوانی از بیکاری رفت باغ وحش پرسید: استخدام دارید؟

یارو گفت مدرک چی داری؟

گفت: دیپلم.

یارو گفت یه کاری برات دارم، حقوقشم خوبه پسره قبول کرد.

 


یارو گفت: ما اینجا میمون نداریم میتونی تا میمون برامون میاد بری توی پوست میمون و تو قفس نقش

ميمون بازي كني.

چند روزی گذشت. یه روز جمعه که شلوغ شده بود، پسره توی قفس پشتک وارو میزد. از میله ها بالا پائین

 

میرفت. جوگیر شد زیادی رفت بالاي درخت. از اون طرف افتاد تو قفس شیر.


داد زد کمک.


شیره  دستشو گذاشت رو دهنش و گفت: آبرو ریزی نکن من لیسانس دارم.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


پریسا
ارسال پاسخ
AZAD
ارسال پاسخ