متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران کاش رفاقت آدما..

 مثل رفاقت چشم و دست بود...

‌ وقتے دست زخمے میشد...

 چشم گریہ مےکرد...

 و ..

وقتے چشم گریہ مےکرد ..

دست اشکهاشو پاک مےکرد...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !