متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربرانمیخواهی دلتنگت نباشم


انگار كه بخواهی شیروانی های "رشت" خیس نباشند!

انگار كه بخواهی زمستان های "الموت" سرد نباشند!

انگار كه بخواهی پاییزهای روستای چنار ِ "كاشان" زرد نباشند !!

دنیا اما


کاری به خواستن ِ هیچ كس ندارد،


من هم سال هاست میخواهم


كنارم باشی...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Sana70
ارسال پاسخ