متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


در راهرو بیمارستان چند کشور جهان جملات زیبایی به چشم


میخورد

۱.آمریکا؛ بهتر از گذشته باز خواهی گشت۲.هلند؛ با نیروی علم


به جنگ درد آمدیم٬ پس نگران نباش هموطن۳.انگلیس؛ شغل ما آبروی ماست و هدف ما درمان توستایران؛ هر گونه توهین به کادر بیمارستان٬ هشتاد ضربه شلاق و سه سال زندان مجازات دارد

 

به همراه جریمه نقدی!!!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


(:
ارسال پاسخممنون ولی هرکاری دلیلی داره

پریسا
ارسال پاسخ
AZAD
ارسال پاسخ