متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


بعضی از مردم اصرار دارند که


خود را به دیگران بشناسانند،


و دارايى خود را به رخ آنها بکشند..


این نوع آدمها در درونِ خود


زجر می کشند،


چرا که شادی آنها وابسته به


تفکرات دیگران است!

مهم بودن را فراموش کنید تا آرامش نصیب تان شود، هرچه کمتر


نیازمند تحسین دیگران باشید،


بیشتر تحسین می شوید!

آرامش خود را به هیـچ چیز و


هیچ کس وابسته نکنيد،


تا همیشه آن را داشته باشید..

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !