متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


معلمم مرا به خاطر سفیدی نقاشی ام تنبیه کرد و همه به من خندیدند


اما من خدایی را کشیده بودم که همه میگفتند نادیدنیست....

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !